Εικόνα σταθεροποίησης παρουσιάζει η εικόνα των στελεχών διοίκησης προσωπικού.

Το ισοζύγιο θέσεων HR (αυξήσεις-μειώσεις θέσεων) για το 2014 εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο -4%. Υπενθυμίζεται ότι το 2012 ανερχόταν στο -31%. 

Αντίστοιχη εκτιμάται ότι θα είναι και η εξέλιξη των αμοιβών. Το ισοζύγιο αμοιβών (αυξήσεις-μειώσεις αμοιβών) από -35% το 2012 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο -5%. 

Η γενική εικόνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν το σημείοεξισορρόπησης αυξήσεων και μειώσεων, δηλαδή στο σημείο σταθερότητας. 

Βέβαια κατά κλάδο η εικόνα διαφοροποιείται έντονα. Πτωτική πορεία στις αμοιβές HR, όπως και στις θέσεις HR, εκτιμάται ότι θα έχουν το 2014 ιδιαίτερα οι κλάδοι της Βιομηχανίας, των Τραπεζών/Χρηματοασφαλιστικών Υπηρεσιών και οι Τηλεπικοινωνίες. Σε θετική κατεύθυνση είναι φανερό ότι κινούνται ο Τουρισμός/Υπηρεσίες εστίασης, οι Υπηρεσίες, το Εμπόριο. 

Αυτά προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του 4hr.gr που παρουσίασε ο Γιάννης Τουτζιαράκης, εργατολόγος και διευθυντής του 4hr.gr.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.4hr.gr/newsletter2013/archive/ns3440.html και 

http://www.4hr.gr/newsletter2013/archive/ns3517.html