Εντός τροχιάς παραμένει το πρόγραμμα στήριξης της Κύπρου, εκτίμησε η σε ανακοίνωση της διεθνούς τρόικας των πιστωτών, ενώ τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά αποτελέσματα είναι καλύτερα του αναμενόμενου.

Στην ανακοίνωση, με αφορμή την τρίτη αξιολόγηση του κυπριακού προγράμματος, η τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) επισημαίνει ωστόσο ότι οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι παραμένουν.

Επίσης θεωρεί τη ψήφιση του νόμου για τις ιδιωτικοποιήσεις ως σημαντικό βήμα για να ξεκινήσει η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2013 έχουν επιτευχθεί με μεγάλη άνεση, χάρη στη συνεχιζόμενη συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε μια λιγότερο έντονη από το αναμενόμενο ύφεση.

Για το ΑΕΠ, η τρόικα αναφέρει ότι σε πραγματικούς όρους, συρρικνώθηκε κατά 6% εντός του 2013, αλλά παρά τη σημαντική συρρίκνωση, αυτή είναι σχεδόν δύο εκατοστιαίες μονάδες μικρότερη από την πρόβλεψη στην προηγούμενη αξιολόγηση.

Επισημαίνει περαιτέρω ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης και βασικοί τομείς, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, αποδείχθηκαν ανθεκτικοί.

Ειδικά όμως για τον χρηματοπιστωτικό τομέα σημειώνει ότι κύρια πρόκληση αποτελεί η αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η τρόικα εκτιμά επίσης ότι η κυπριακή οικονομία προσαρμόζεται ευέλικτα, ενώ οι τιμές και οι μισθοί καταγράφουν υποχώρηση και η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Οι διεθνείς πιστωτές της Κύπρου αναμένουν επάνοδο σε θετικούς, αν και συγκρατημένους, ρυθμούς ανάπτυξης, περίπου 1% το 2015.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η παρούσα αξιολόγηση υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έως τις αρχές Απριλίου.

Η έγκρισή της θα προετοιμάσει το έδαφος για την εκταμίευση συνολικά 236 εκατομμυρίων ευρώ—150 εκατομμυρίων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και 86 εκατομμυρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.