Ανάκαμψη παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Νοέμβριο, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών να αυξάνεται κατά 36,2%, αν και στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013 καταγράφηκε μείωση των αδειών κατά 29%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Νοέμβριο 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.575 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 320,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.336,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 36,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 62,8% στην επιφάνεια και κατά 89,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 1.554 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 308,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.280,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 35,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 62,7% στην επιφάνεια και κατά 89,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Νοέμβριο 2013, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Μείωση αδειών κατά 29% στο ενδεκάμηνο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2012 έως τον Νοέμβριο 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 16.917 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.215,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.950,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 29,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,2% στην επιφάνεια και κατά 24,5 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012.