Την ελλιπή πρόσβαση στην εγχώρια αγορά κεφαλαίου και την κοστοβόρα διαδικασία φορολογικής συμμόρφωσης των επενδυτών αναγνώρισε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) Μουγκούρ Ισαρέσκου ως τα δύο βασικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της ρουμανικής αγοράς κεφαλαίου, μεταξύ οκτώ εμποδίων, τα οποία προσδιόρισε μια ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο συνεδρίου για την αγορά κεφαλαίου, που διοργάνωσε σήμερα η BNR στο Βουκουρέστι.

«Η δύσκολη και αργή πρόσβαση στην εγχώρια αγορά κεφαλαίου και οι μακρόχρονες και δαπανηρές διαδικασίες φορολογικής συμμόρφωσης των επενδυτών συνιστούν απόλυτα εμπόδια» είπε ο κ. Ισαρέσκου, προσθέτοντας ότι όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπόδια που αναγνωρίστηκαν απαιτείται βαθύτερη συζήτηση.

Τα υπόλοιπα προβλήματα που επισημάνθηκαν σχετίζονται με τη μη τήρηση των εταιρικών δικαιωμάτων των επενδυτών, την έλλειψη διαδικασίας σύμφωνης με τα διεθνή πρότυπα για την καταβολή μερισμάτων στους επενδυτές, τα υψηλά τέλη συμμετοχής στην αγορά, ασαφή ζητήματα στις φορολογικές διατάξεις που αφορούν τη διαπραγμάτευση στην αγορά κεφαλαίου, περίπλοκες διαδικασίες στην πρωτογενή αγορά και το καθεστώς που διέπει την έκδοση κεφαλαίων, για το οποίο ο κ. Ισαρέσκου εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι ξεπερασμένο.