Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης των δανείων της Ιχθυοτροφεία Σελόντα, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο η εταιρεία υπέγραψε συνοπτική συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης (MOU) με τις πιστώτριες τράπεζες, όπου περιγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχέδιο αναδιάρθρωσης δανεισμού του ομίλου. Μία από αυτές ήταν και η διενέργεια ελέγχου επί των αποθεμάτων του ιχθυοπληθυσμού των εταιρειών από ανεξάρτητη εταιρεία επιλογής των τραπεζών. 

Οι τράπεζες ανάθεσαν τον έλεγχο στη νορβηγική εταιρεία Akvaplan-niva AS, η οποία και πραγματοποίησε, σε συνεργασία με τη Σελόντα, δειγματοληπτικό έλεγχο με αποθέματα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2013. Με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, δεν φαίνεται να προκύπτει σημαντική μέση απόκλιση που να επηρεάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του ομίλου. 

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι έως και σήμερα η διοίκηση της Σελόντα δεν έχει λάβει αναφορά για τα αποτελέσματα του ελέγχου ούτε από την ελεγκτική εταιρεία ούτε από τις αρμόδιες τράπεζες, καθώς η όλη διαδικασία και οι όροι της αναδιοργάνωσης των δανείων της βρίσκεται σε εξέλιξη.