Ο Θεόφιλος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει στην Τράπεζα Πειραιώς το έργο της δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Task Force Merchant Banking, με αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 'Ανθιμο Θωμόπουλο.

Η Γενική Διεύθυνση Task Force Merchant Banking της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα απαντά στις προκλήσεις των αναδιαρθρώσεων τομέων που έχουν νευραλγική σημασία για την Ελληνική Οικονομία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής τους δομής, την ελάφρυνση του υψηλού δανεισμού, την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και των διοικητικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής της Τράπεζας στη μελλοντική άνοδο της αξίας τους.

Πρόκειται για ένα θεμελιώδες βήμα για την εξυγίανση και την επιστροφή των εταιρειών αυτών στην κερδοφορία και, μέσω αυτού, για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας.