Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΔΤΕ) του Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 0,9%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 201, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Ο Γενικός Δείκτης το Δεκέμβριο του 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 2,7%, έναντι αύξησης 4,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.