Προκαταβολή φόρου με βάση τον νέο φορολογικό νόμο υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι αναφορές σε δημοσιεύματα αφορούν σε φορολογικές ρυθμίσεις που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τη χρήση 2013. 

Οι φορολογικές αυτές ρυθμίσεις, που καταργήθηκαν, προέβλεπαν ότι αν ένας μισθωτός είχε και εισόδημα από ενοίκια ή από άσκηση κάποιου ελεύθερου επαγγέλματος και το εισόδημα αυτό ήταν μεγαλύτερο από τον μισθό, τότε για όλο το ποσό του φόρου θα έπρεπε να προκαταβάλει το 55%. 

Οι διατάξεις αυτές όπως επισημαίνει το υπουργείο «δεν αφορούν τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει από τη χρήση 2014 και εξής. Το αντίθετο ισχύει. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, διορθώθηκαν στο πλαίσιο του νέου Κώδικα». 

Με βάση τον νέο Κώδικα τα εισοδήματα από κάθε πηγή φορολογούνται ξεχωριστά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προκαταβολή φόρου για μισθούς ακόμη και αν αυτοί είναι χαμηλότεροι από άλλα εισοδήματα που έχει ο φορολογούμενος. 

«Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν νέες επιβαρύνσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες, σε μισθωτούς και συνταξιούχους» καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών.