Η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα είναι ο πρωταρχικός στόχος του φόρουμ "CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe", το οποίο θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το διάστημα 17η-18η Φεβρουαρίου.

Ο αρμόδιος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής ευρωπαίος επίτροπος Γιοχάνες Χαν συγκεντρώνει, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, "σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολεοδομικής πολιτικής προκειμένου να χαράξουν την πορεία προς ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή όπου πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, σκοπός της συνάντησης είναι να διερευνηθούν και να συζητηθούν τρόποι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πόλεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πόλεων, και να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Η συνάντηση στοχεύει στην ανάδειξη του καίριου ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις στην επίτευξη ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού".

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ένα έγγραφο βασικών θεμάτων που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν φορείς και πρόσωπα: διάφοροι ειδικοί σε θέματα αστικού σχεδιασμού, αστικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών υπουργείων. Στο φόρουμ θα συναντηθούν επίσης δήμαρχοι από 16 πρωτεύουσες της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να επαναλάβουν τα αιτήματα των κρατών μελών για ένα ενιαίο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον.

Στην κεντρική εκδήλωση θα μιλήσουν υπουργοί οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την ελληνική και την ιταλική προεδρία της ΕΕ.