Το ζήτημα του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης τραπεζών παραπέμπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίπεδο των υπουργών Οικονομίας της ΕΕ, αναφέρει στο σημερινό του φύλλο το έντυπο ευρωπαϊκής ενημέρωσης Agence Europe.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει, στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 17 Φεβρουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης αναμένεται να εξετάσουν τη δυνατότητα επίτευξης δια-θεσμικής συμφωνίας, επί της οποίας θα εδράζεται η δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου εξυγίανσης και στο δε Συμβούλιο Ecofin, την επόμενη μέρα, αναμένεται να εξετάσουν την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Αρχής εξυγίανσης, επί της οποίας διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ελληνική Προεδρία της ΕΕ είναι της άποψης ότι, ελλείψει μιας τροποποιημένης διαπραγματευτικής εντολής, οι συνομιλίες με το Ευρωκοινοβούλιο (έναρξη 19 Φεβρουαρίου) θα αποδειχτούν εφιαλτικές.

«Κατά τη διάρκεια των τριλόγων, έχουν ανακύψει πολλές διαφορετικές απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων (Συμβούλιο, Επιτροπή, ΕΚ). Λόγω της ιδιαιτέρως πολιτικής φύσης των διαφορετικών αυτών απόψεων, μια γενικής φύσης εντολή εμποδίζει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Προεδρία ζητά, λοιπόν, μια ανανεωμένη εντολή, προκειμένου αν σημειωθεί πρόοδος να διερευνήσει συμβιβαστικές λύσεις», όπως αναφέρεται σε έγγραφο της ελληνικής Προεδρίας προς τις εθνικές αντιπροσωπείες.

Για την Αθήνα, συνεχίζει το δημοσίευμα, κρίνεται «ζωτικής σημασίας» να περιοριστεί ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της συμφωνίας «στο μικρότερο δυνατό επίπεδο», ώστε στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη απόφασης για εξυγίανση πτωχευμένης τράπεζας «να περιοριστεί η έκταση των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Συμβούλιο θα μπορούσε να εγείρει αντιρρήσεις κατά της απόφασης εξυγίανσης που έχει λάβει η Ενιαία Αρχή εξυγίανσης τραπεζών».

Σημαντικός επίσης κρίνεται ο περιορισμός της δυνατότητας παρέμβασης του Συμβουλίου στην εγγύηση σεβασμού του γενικού συμφέροντος, ενώ «οι λοιπές εξουσίες ελέγχου να αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής». Άλλη δυνατότητα είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην περίπτωση λήψης απόφασης περί εξυγίανσης προβληματικής τράπεζας.

Τέλος, η ελληνική Προεδρία ζητά τη συμβολή των κρατών- μελών, προκειμένου να κατευνάσει τους φόβους του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο, το Ενιαίο Ταμείο εξυγίανσης θα πρέπει να έχει επαρκείς πόρους για να είναι αξιόπιστο, αναφέρεται στο δημοσίευμα.