Ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια τα καθυστερούμενα δάνεια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο καταγγελίας από τις τράπεζες. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, πρόκειται για δάνεια τα οποία έχουν πάψει να αποπληρώνονται για περισσότερους από 3 μήνες, περιορίζοντας τον αριθμό των δανείων που εξακολουθεί να εξυπηρετείται στα 5 εκατομμύρια περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί και είναι περίπου 1 εκατομμύριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας από τα δύο εκατομμύρια:
- 800.000 είναι καταναλωτικά
- 900.000 πιστωτικές κάρτες
- πάνω από 100.000 μικρά επιχειρηματικά δάνεια
- 300.000 είναι στεγαστικά

Μέσα στο 2013, περίπου 70.000 δανειολήπτες προστέθηκαν στον κατάλογο των ασυνεπών οφειλετών, ο οποίος αριθμεί περίπου 300.000 νοικοκυριά που καθυστερούν τη δόση του στεγαστικού για χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες. Μεταξύ αυτών, ένας μεγάλος αριθμός έχει εγκαταλείψει πλήρως την προσπάθεια κυρίως λόγω πλήρους αδυναμίας.