Δεκατρία προγράμματα για την υποστήριξη της καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) για την περίοδο 2007 - 2013.

Οι προτάσεις, που κατατέθηκαν από ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας και επιστημονικούς φορείς, σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς αλιέων και ΜΚΟ, αφορούν θέματα όπως η προώθηση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, η εφαρμογή γενετικής επιλογής των γεννητόρων σε καλλιέργεια λαβρακιού, η εφαρμογή νέων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας και η αξιοποίηση απορριπτόμενων αλιευμάτων, για την παραγωγή ιχθυελαίων, στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, επίσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ, εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, συνολικού προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, ανέφερε πως το υπουργείο με τον καταλυτικό του ρόλο, φέρνει δίπλα - δίπλα ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς του κλάδου, προκειμένου αφενός να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα της παραγωγής και αφετέρου να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες διεργασίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μόνο έτσι μπορεί να διασφαλίζεται συνεχώς η υποστήριξη της αειφορίας, αλλά και η παραγωγική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του κλάδου.