Άστοχη και άκαιρη χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τη μείωση των επαγγελματικών μισθώσεων από τα δώδεκα στα τρία χρόνια.

«Στην παρούσα συγκυρία και παράλληλα με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγελματοβιοτέχνες έρχεται τώρα να προστεθεί και ένα επιπλέον, αυτό της αβεβαιότητας της επαγγελματικής στέγης», επισημαίνει η Ομοσπονδία και προσθέτει ότι η τροπολογία δεν αναφέρεται στις υφιστάμενες μισθώσεις, «προκύπτει όμως το ερώτημα πώς ένα τέτοιο μέτρο συμβάλει στην σταθερότητα και την ομαλοποίηση των σχέσεων της αγοράς».

Τέλος, σημειώνει ότι λήψη ενός τέτοιου μέτρου ενισχύει περαιτέρω την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, ενώ αποτελεί τροχοπέδη για την ανάληψη νέων επενδύσεων.