Η Τεξαπρέτ ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 17/2/2014 υποβληθείσας παραιτήσεως του κ. Σόλων Καράσσο από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας λόγω συνταξιοδότησης, το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 22/12/2011, στη συνεδρίασή του την ίδια ημέρα εξέλεξε ομόφωνα για τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου την κ. Ελένη Κόρδα.

Επίσης το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Εύα Καράσσο του Μόρ, ως Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2. Ιωσήφ-Παύλος Καράσσο του Ιακώβ, ως Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
3. Ελένη Κόρδα του Αθαν., ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Πωλ-Ισαάκ Χάγουελ του Λεόν, ως μέλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό.
5. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ιωάννη, ως μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.