Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τις τελικές ρυθμίσεις για το ύψος των προστίμων μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, για τον φόρο υπεραξίας και για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών  αλλά και που αυξάνει το ακατάσχετο όριο για μισθούς και συντάξεις. 

Με το νομοσχέδιο αναμένεται να προσδιοριστούν σε επίπεδα χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις τα πρόστιμα των 1.000 ευρώ και 2.500 ευρώ που προέβλεπε η φορολογική νομοθεσία για μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ όπως και άλλων κατηγοριών φόρων, από υπόχρεους με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα.

Επίσης, με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, θα προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ ιδιωτών και δημοσίου συμπεριλαμβανομένων αυτή τη φορά και των ευρύτερων φορέων του.

Πρόκειται για διάταξη που αναμένεται να διευκολύνει τις συναλλαγές επιχειρήσεων και δημοσίου και να δώσει μεγάλη ανάσα στις πρώτες που σήμερα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα καθυστερήσεων στην είσπραξη του ΦΠΑ από τις συναλλαγές τους με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ακόμη τον τρόπο φορολόγησης της υπεραξίας ακινήτων. Το συγκεκριμένο μέτρο προβλεπόταν να τεθεί σε ισχύ από την 1.1.2014 αλλά προβλήματα σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας κτήσης των ακινήτων δεν έχουν επιτρέψει την εφαρμογή του. Από το μέτρο αποφασίστηκε επίσης να εξαιρεθούν ακίνητα 25ετίας και παλαιότερα κάτι που αναμένεται να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον υπολογισμό του φόρου. Στην αγορά ακινήτων υπάρχει αναμονή για το μέτρο προκειμένου να ολοκληρωθούν μεταβιβάσεις ακινήτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα από τις αρχές του έτους οπότε προβλέπονταν να ισχύει ο φόρος υπεραξίας.

Με το νομοσχέδιο θα υλοποιείται, επίσης, η προαναγγελία αύξησης του ακατάσχετού για μισθούς και συντάξεις για ποσά έως 1.500 ευρώ και δεν θα επιτρέπεται κατάσχεση για οφειλή κάτω των 500 ευρώ.