Στο 7,2% αυξήθηκε η ανεργία στη Βρετανία το τελευταίο τρίμηνο του 2013 από 7,1% που είχε διαμορφωθεί το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων, ωστόσο, μειώθηκε κατά 125.000, στα 2,34 εκατ., ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 193.000, στα 30,1 εκατ.

Την ίδια ώρα, η εβδομαδιαία αμοιβή της απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,1% το δ' τρίμηνο του 2013, ενώ μόνο τον Δεκέμβριο η αύξηση ήταν της τάξεως του 1,5%.