Στα 7 δισ. δηνάρια διαμορφώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Σερβίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το σερβικό υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 72,2 δισ. δηνάρια και οι δαπάνες στα 79,2 δισ. δηνάρια. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα και οι δαπάνες έμμεσων φορέων του προϋπολογισμού. 

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 65,3 δισ. δηνάρια και τα μη φορολογικά έσοδα σε 6,3 δισ. δηνάρια. Το μεγαλύτερο μερίδιο των φορολογικών εσόδων αντιστοιχούσε στις εισπράξεις μέσω του ΦΠΑ, που ανήλθαν σε 34,8 δισ. δηνάρια, ενώ ακολούθησαν οι εισπράξεις από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έφθασαν τα 21,9 δισ. δηνάρια. 

Όσον αφορά τις δαπάνες, το υπουργείο επισημαίνει ότι κινήθηκαν σε αναμενόμενα επίπεδα, με τις μεταφορές στους οργανισμούς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι 26,6 δισ. δηνάρια, εκ των οποίων τα 25,4 δισ. δηνάρια κατευθύνθηκαν στην πληρωμή των συντάξεων. Για μισθούς καταβλήθηκε συνολικό ποσό 21,2 δισ. δηναρίων.