Χαμηλότερες δαπάνες από τον στόχο που είχε τεθεί αποτυπώνει το δελτίο παρακολούθησης επίτευξης στόχων κρατικού προϋπολογισμού για το 2013.

Συγκεκριμένα ήταν χαμηλότερες των στόχων που είχαν τεθεί κατά 982,7 εκατ. ευρώ (-1,9% σε σχέση με το στόχο), παρόλα αυτά υπήρχαν από φορέα σε φορέα διαφορετικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ η συνολική εικόνα του έτους εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους.

Δηλαδή, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ, παράλληλα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους μειώνονται.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά.