Η ανάδειξη, η κατάρτιση και η προώθηση «στα επαγγέλματα των γεύσεων και αρωμάτων», είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Leonardo da Vinci- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις», του οποίου η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων, ξεκίνησε σήμερα στα Ιωάννινα και θα ολοκληρωθεί αύριο, με περιήγηση στα χωριά του Ζαγορίου και τη χαράδρα του Βίκου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε χώρες, με επικεφαλής φορέα την εταιρεία Petra Patrimonia από την Προβηγκία της Γαλλίας. Οι εταίροι του έργου είναι, από τη Σλοβακία το Ινστιτούτο Αγρονομίας της Nitra, η εταιρεία Aid l’Escale από το Βέλγιο, ο οργανισμός κατάρτισης Deinade Sp.Zoo από την Πολωνία, καθώς και η «Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ- Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» από ελληνικής πλευράς.
Στην Ήπειρο, τα αγροτικά βιολογικά προϊόντα, τα αρωματικά φυτά και τα βότανα, αποτελούν έναν τομέα με έντονη δυναμική, καθώς συμμετέχουν στην ταυτότητα και την εικόνα της περιοχής, ενώ αναδεικνύονται ως παράγοντες της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Κύριο αντικείμενο του «έργου», είναι η αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και σε κατάρτιση στον τομέα των γεύσεων και αρωμάτων, η επεξεργασία προτάσεων για την προσφορά κατάρτισης, η προώθηση και ανάδειξη των επαγγελμάτων αυτών. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί μια διακρατική και καινοτόμα προσέγγιση για τη στρατηγική της οργάνωσης και της ανάπτυξης του τομέα «γεύσεις και αρώματα», μέσω του εντοπισμού και της διάδοσης των καλών πρακτικών.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτού του τομέα, και ενός πλαισίου ανταλλαγών με θέμα την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων.

Το έργο «Επαγγέλματα των Γεύσεων και Αρωμάτων», θα έχει διετή διάρκεια και λήξη τον Ιούνιο του 2015, ενώ κατά τη διάρκειά του προγραμματίζονται επτά διακρατικές συναντήσεις εργασίας για όλους τους εταίρους.