Η οικονομία της Γερμανίας επιταχύνθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 ωθούμενη από τις εξαγωγικές της επιδόσεις.  

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Τρίτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4 % στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 (σε προσαρμοσμένους όρους) και κατά 1,4 % στο σύνολο του 2013. 

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6 % στο τέταρτο  τρίμηνο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,6 % . 

Το εξωτερικό εμπόριο προσέθεσε 1,1% στο ΑΕΠ, ενώ η εγχώρια ζήτηση επέδρασε αρνητικά κατά 0,7% στον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,1% και οι δημόσιες δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες.