Οι φτωχότεροι πολίτες της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τρόφιμα, βασικό εξοπλισμό και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που ενέκρινε η ολομέλεια την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να διατηρήσουν τον προϋπολογισμό του Ταμείου στα 3,5 δισ. ευρώ και να δεσμευθεί το Συμβούλιο ότι το ταμείο θα είναι αμέσως πλήρως λειτουργικό.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, που διήρκεσαν ένα χρόνο, καταφέραμε να πετύχουμε τους βασικούς στόχους μας: να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Ταμείου από τα προτεινόμενα 2,5 δισ. ευρώ στα 3,5 δισ. ευρώ, να ενισχυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις κατά της φτώχειας στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του προγράμματος, και να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες. Το νέο πρόγραμμα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει αποτελεί την πρώτη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο να φτάσει η βοήθεια στους ανθρώπους που βιώνουν ακραίες στερήσεις, όπως είναι η πείνα, η έλλειψη στέγης και η παιδική φτώχεια, σε όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε η Emer Costello (Σοσιαλιστές, Ιρλανδία), εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Χάρη στο Κοινοβούλιο, ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την περίοδο 2014-2020 θα διατηρηθεί στα 3,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στο ποσό που ήταν διαθέσιμο κατά την περίοδο 2007-2013 μέσω του προγράμματος διανομής τροφίμων. Τα κράτη μέλη είχαν αρχικά προτείνει τη μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα διανομής τροφίμων, στα πλαίσια του οποίου διανέμονταν σε όσους είχαν ανάγκη τα πλεονάσματα τροφίμων που παράγονταν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου θα επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει δύο προγράμματα για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής (π.χ. ρούχα και σχολικά υλικά), αλλά και να χρηματοδοτήσει μέτρα για την ένταξη στην κοινωνία των άπορων πολιτών της ΕΕ.

Το Ταμείο θα στηρίζει επίσης τις δωρεές τροφίμων και ιδίως τη συλλογή, μεταφορά και διανομή τροφίμων, μειώνοντας έτσι τη σπατάλη τους.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κοινοβουλίου, το κείμενο ορίζει το ποσοστό χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 85% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 15% θα καταβάλλεται από τα κράτη μέλη. Στην περίπτωση των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα φτάνει το 95%.

Το κείμενο θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο. Προβλέπει, μάλιστα, την εφαρμογή μεταβατικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της παροχής της βοήθειας.

Το 2011, σχεδόν το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (περίπου 120 εκατομμύρια) βρίσκονταν στα πρόθυρα της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού - δηλαδή περίπου τέσσερα εκατομμύρια περισσότερα άτομα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε σκληρά το 2011 για να συνεχιστεί το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας προς τους άπορους πολίτες της ΕΕ, ενώ ορισμένα κράτη μέλη ζητούσαν να καταργηθεί προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα.