Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις της για τις χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν η χώρα μας το 2014 θα έχει ανάπτυξη 0,6% ενώ η ανεργία θα μειωθεί στο 26%. Παράλληλα η Κομισιόν χαμηλώνει τις προβλέψεις για την ύφεση του 2013 προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 3,7% από ύφεση 4% που προέβλεπε το φθινόπωρο, ενώ ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις της για το 2015.

Το υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τις προβλέψεις της Κομισιόν αναφέροντας ότι επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013.

«Οι χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την ορθότητα των εκτιμήσεων της Κυβέρνησης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2013.

Η Ελλάδα, σύμφωνα τόσο με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής όσο και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος στήριξης των τραπεζών, η οποία εκτιμάται υψηλότερη από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού επιτυγχάνει, νωρίτερα, σημαντικό, υψηλότερο από τις προβλέψεις πρωτογενές πλεόνασμα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

«Πρώτα σημάδια ανάκαμψης»

Ειδικότερα, στην έκθεση με τίτλο «Πρώτα σημάδια ανάκαμψης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η χώρα θα επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2014, καθώς οι δείκτες εμπιστοσύνης συνεχίζουν να βελτιώνονται και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δημιουργώντας προσδοκίες για ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, βελτιώνουν το κλίμα εμπιστοσύνης και την οικονομική ανάκαμψη. 

Επισημαίνεται ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2013 η ύφεση συνέχισε να ρηχαίνει, καθώς το τέταρτο τρίμηνο του 2013 περιορίστηκε στο (-2,6%), από (-5,5%) το πρώτο τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού, από την περασμένη άνοιξη, είχε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. 

Συνολικά, η ύφεση το 2013 αναμένεται να συρρικνωθεί στο (-3,7%), δηλαδή χαμηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις της Επιτροπής το περασμένο φθινόπωρο (-4%). 

Εξάλλου, επισημαίνεται ότι ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης συνέχισε την ανοδική του πορεία τον Ιανουάριο του 2014, χάρη στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, ενώ ο δείκτης αγοραστικής δύναμης ξεπέρασε «το επίπεδο 50», για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2009. Παράλληλα, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και η ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της ΕΤΕπ, με την επανέναρξη μεγάλων προγραμμάτων υποδομής (π.χ. αυτοκινητόδρομοι), αναμένεται πως θα περιορίσουν τα προβλήματα ρευστότητας και θα ενισχύσουν τις επενδύσεις το 2014. Υποστηρικτικό ρόλο θα έχουν επίσης η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η δημοσιονομική σταθεροποίηση. Μέσω των εξαγωγών και των επενδύσεων, αναμένεται ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης το 2014 θα είναι 0,6%.

Ωστόσο, η Επιτροπή προβλέπει πως η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία, παράλληλα με το διαθέσιμο εισόδημα, αν και σημειώνεται ότι «η μείωση των τιμών αντιστάθμισε μερικώς τις πρόσφατες μισθολογικές προσαρμογές». 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδος αναμένεται να κερδίσει έδαφος το 2015, χάρη στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ανάκαμψη στις χώρες της ευρωζώνης αναμένεται να τονώσει τις ελληνικές εξαγωγές, τη ναυτιλία και τον τουρισμό. 

Σε ό,τι αφορά την ανεργία η Επιτροπή εκτιμά ότι θα φτάσει στο 27,3% το 2013. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω των μισθολογικών μεταρρυθμίσεων, τα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και η αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων, θα μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας από το 26% το 2014 στο 24% το 2015. 

Σχετικά με τις τιμές καταναλωτών, η Επιτροπή σημειώνει ότι μειώθηκαν οριακά κατά 0,9% το 2013 και προβλέπει περαιτέρω μείωση κατά 0,6% το 2014, γεγονός που «αντανακλά την αδύναμη εγχώρια ζήτηση, τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων». Σύμφωνα με την Επιτροπή, «καθώς η οικονομική ανάκαμψη θα κερδίζει έδαφος, αναμένεται ελαφριά αύξηση των τιμών, κατά 0,2% το 2015». 

Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδος, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα κλείσει στο (-2,3%) του ΑΕΠ το 2013 και θα μειωθεί στο (-1,8%) το 2014 και στο (-1,6%) το 2015. Όπως σημειώνεται, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αναμένεται να τονωθούν, παράλληλα με την οικονομική ανάκαμψη, και λόγω των μεταρρυθμίσεων σχετικά με την απλοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, θετικό αντίκτυπο στην οικονομία θα μπορούσε να αναμένεται μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών και του τουρισμού, καθώς και μέσω της βελτίωσης της ρευστότητας που θα προκύψει από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με το ενδεχόμενο αποκλίσεων στην εφαρμογή των πολιτικών, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Επιτροπή τονίζει ότι οι κίνδυνοι αυτοί θα πρέπει να επανεκτιμηθούν, βάσει των στοιχείων που θα δημοσιεύσει η ΕΛΣΤΑΤ στις 11 Μαρτίου του 2014, σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2013. 

Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, η Επιτροπή τονίζει ότι «η κατάσταση βελτιώνεται».
Συγκεκριμένα, τονίζει ότι το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8% υψηλότερο σε σχέση με το 2012. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αρνητικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση έχει το κόστος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (11% του ΑΕΠ), καθώς και «οι υψηλές μεταβιβάσεις που προήλθαν από τα κράτη-μέλη και οι οποίες αναλογούν στα κέρδη επί των ελληνικών ομολόγων που διακρατούνται από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες». 

Σημειώνεται, τέλος ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής εκπονούνται υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν όλοι οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής για το 2014 και το 2015, «μέσα από τα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση στην τρέχουσα αξιολόγηση». Το δημοσιονομικό χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο το 2013 (177,3% του ΑΕΠ), ενώ το 2014 θα μειωθεί στο (177% του ΑΕΠ), το 2015 στο 171,9% του ΑΕΠ και μετά το 2015 θα μειώνεται με πιο αυξημένους ρυθμούς.