Η ανάπτυξη της οικονομίας της ΠΓΔΜ το 2013 ανήλθε στο 3,2%, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ΠΓΔΜ ήταν μεταξύ των υψηλότερων που σημειώθηκαν το 2013 στην Ευρώπη. Παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης με αυτόν της ΠΓΔΜ κατέγραψε η οικονομία της Λιθουανίας, ενώ μεγαλύτερο ρυθμό κατέγραψε μόνον η οικονομία της Ρουμανίας (3,5%).

Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη της οικονομίας της ΠΓΔΜ το 2014, με ρυθμό 2,5% του ΑΕΠ, ο οποίος θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2015 στο 2,6% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ προβλέπει ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί το 2014 κατά 3,2% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία στην ΠΓΔΜ, αυτή παραμένει σε αρκετά υψηλά ποσοστά, ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, πτωτική θα είναι η εξέλιξή της, η οποία από 28,9% το 2013 θα μειωθεί στο 27,8% το 2014 και στο 26,9% το 2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ακόμη αύξηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, το οποίο από 35,4% του ΑΕΠ το 2013 θα ανέλθει στο 37,4% το 2014 και στο 38,9% το 2015, ενώ επισημαίνει ότι το συνολικό δημόσιο χρέος θα είναι αρκετά υψηλότερο από το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης.

«Ωστόσο, το συνολικό δημόσιο χρέος, που περιλαμβάνει το χρέος των κρατικών επιχειρήσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι πιθανό να είναι σημαντικά υψηλότερο. Σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και το νεοσυσταθέν δημόσιο Ταμείο Οδοοποιίας, το οποίο μπορεί να δανείζεται για λογαριασμό του, με την εγγύηση της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ» σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά το έλλειμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι αυτό θα σημειώσει μικρή πτώση και από 4% το 2013 θα διαμορφωθεί στο 3,8% το 2014 και στο 3,6%,το 2015.

Η Επιτροπή συστήνει την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος, με σκοπό τη διατήρηση του δημοσίου χρέους σε ανεκτά επίπεδα.

TAGS