Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αναμένεται να υποχωρήσει ο πληθωρισμός στη Ρουμανία το πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με την έκθεση χειμερινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε χθες στο Στρασβούργο. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από το 3,2% το 2013, στο 2,4% το 2014, κυρίως λόγω της πτώσης στις τιμές των τροφίμων. 

Το 2015, ωστόσο, μία σταδιακή ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και συνεχιζόμενη σύγκλιση των τιμών προς τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να οδηγήσουν σε έναν υψηλότερο πληθωρισμό, της τάξης του 3,4%. 

Οι προβλέψεις του Νοεμβρίου 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετούσαν τον πληθωρισμό στο 3,3% για το 2013, στο 2,5% το 2014 και στο 3,4% το 2015, που σημαίνει μία προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων για το 2013 και το 2014. 

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού στη Ρουμανία εκτιμάται πως το 2013 μειώθηκε στο 2,6% του ΑΕΠ, από 3% το 2012. Είναι ελαφρώς υψηλότερο έναντι προηγούμενων προβλέψεων, καθώς περιλαμβάνει υψηλότερες δαπάνες συγχρηματοδότησης για την υποστήριξη της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. 

Για το 2014, το έλλειμμα του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,2% του ΑΕΠ, υψηλότερα σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις, αντικατοπτρίζοντας και πάλι τις υψηλότερες δαπάνες για συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. 

Το 2015, με βάση την αναμενόμενη επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή όσον αφορά την πολιτική, το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, στο 1,8% του ΑΕΠ.  

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε στο 1% το 2013, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,2%, αλλά αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου στο 1,2% το 2014 και στο 1,6% το 2015. 

Το 2013, ο δείκτης της ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς στο 7,2%, ενώ αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα το 2014 και να μειωθεί οριακά το 2015, όταν κάποια μέτρα- στοχευμένα ειδικά στην ανεργία των νέων, εκτιμάται πως θα αρχίσουν να φέρνουν αποτέλεσμα. 

Σε ό,τι αφορά την ανεργία υπήρξε προς τα πάνω αναθεώρηση των στοιχείων, καθώς οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την τοποθετούσαν στο 7,1% για το 2014 και στο 7% για το 2015.