Εντός δύο μηνών θα πρέπει η Σερβία να συμμορφωθεί με τους κανόνες, που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα (EEC).

Τη σχετική προθεσμία ανακοίνωσε χθες η γραμματεία της EEC, με την επισήμανση ότι η χώρα δεν πληροί τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στους κανόνες της κοινότητας, σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό στην αγορά φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της EEC, αναφέρεται ότι η γραμματεία της Κοινότητας απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη για την υπόθεση ECS-9/13 κατά της Σερβίας, επαναλαμβάνοντας την άποψή της ότι η χώρα δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στη Συνθήκη της Ενεργειακής Κοινότητας, σε σχέση με τον διαχωρισμό κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη Γραμματεία, οι δύο διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς (TSOs), που έχουν άδεια στη χώρα, η κρατική Srbijagas και η κατά 50% θυγατρική της Gazprom, Yugorosgaz, δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους, να διαχωρίσουν αποτελεσματικά τη δραστηριότητα της μεταφοράς ενέργειας από την παραγωγή και την προμήθεια, όπως προβλέπεται στους κανόνες της ΕΕ για την ενέργεια.

«Η έλλειψη διαχωρισμού των δύο TSOs αποτελεί καίριο εμπόδιο για τη σωστή ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου στη Σερβία. Επίσης, επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μία ευρύτερης περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου και τις αναγκαίες επείγουσες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Κατόπιν της απάντησης από την Κυβέρνηση (της Σερβίας), η γραμματεία επιφυλάσσεται να υποβάλει την υπόθεση στο συμβούλιο των υπουργών (των χωρών της ενεργειακής κοινότητας), για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη συμμόρφωση της Σερβίας με τη συνθήκη της Ενεργειακής Κοινότητας» επισημαίνεται.