Στις 5 Μαρτίου (ώρα 10.00 μ.μ.) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, για τον Α' Κύκλο του 2014.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του έτους θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.