Έπειτα από πέντε χρόνια ύφεσης, το πραγματικό ΑΕΠ της Κροατίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,5% το 2014, υποστηριζόμενο από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, αναφέρεται στην έκθεση χειμερινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κροατική οικονομία, που δημοσιεύθηκε χθες.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συρρικνωθεί το 2014 και το 2015, υπό την επίδραση των έκτακτων μέτρων, που λαμβάνει η κροατική κυβέρνηση.

Η ανάπτυξη της κροατικής οικονομίας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2015, σε ποσοστό 1,2% του ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα μίας ήπιας ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε κατά 0,7 % το 2013, ενώ η πρόβλεψη ανάπτυξης 0,5% για το 2014, βασίζεται στη διατήρηση των τρεχουσών πολιτικών.

Οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στην προβλεπόμενη υποτονική ανάπτυξη του τρέχοντος έτους. Την αναμενόμενη ανάκαμψη των επενδύσεων το 2014 προβλέπεται να κινήσει ο δημόσιος τομέας, με προϋπόθεση την αυξημένη προσφυγή σε κοινοτικά κονδύλια.

Η δυναμική των κροατικών εξαγωγών αναμένεται να ενισχυθεί από τη σταδιακή οικονομικής ανάκαμψη στην ΕΕ, σε περιορισμένο βαθμό, ωστόσο, λόγω των συγκριτικά λιγότερο ευνοϊκών εξελίξεων στην Ιταλία και τη Σλοβενία, δύο από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Κροατίας.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να έχει αρνητική συνεισφορά στην ανάπτυξη του 2014, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά εργασίας και της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των νοικοκυριών (μείωσης του δανεισμού ή του χρέους), αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, με την επισήμανση ότι ο χαμηλός πληθωρισμός προβλέπεται να παρέχει ένα προστατευτικό «μαξιλάρι», περιορίζοντας τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης. Για το 2014, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,3% και να αυξηθεί οριακά το 2015.

Η ασθενής οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε στασιμότητα τον τομέα της απασχόλησης το 2014, με προοπτική ήπιας ανάκαμψης το 2015. Έτσι, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2014 στο 17,6% και να μειωθεί σε μικρό βαθμό το 2015.

Οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις στον απόηχο της ένταξης της χώρας στην ΕΕ είναι ήδη εμφανείς σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, όπως αυτός του λιανικού εμπορίου και ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, προκειμένου να αποκατασταθούν οι εμπορικές ροές, που επηρεάστηκαν από την έξοδο της Κροατίας από τη συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA).

Ως κίνδυνος για την ανάπτυξη επισημαίνεται μία ενδεχόμενη περαιτέρω συρρίκνωση της εγχώριας πιστωτικής δραστηριότητας, ιδίως προς της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο βαθμός απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, εξάλλου, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα επίτευξης των προβλεπόμενων κερδών από τις επενδύσεις.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ το 2014 και στο 4,8% του ΑΕΠ το 2015, κυρίως ως αποτέλεσμα της εφάπαξ επίδρασης της μεταφοράς ενός μέρους των κεφαλαίων από τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος (επαγγελματική ασφάλιση) στον πρώτο πυλώνα (κοινωνική ασφάλιση), στη διάρκεια των δύο αυτών ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για δημόσιο χρέος της Κροατίας, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 67,4% του ΑΕΠ το 2014 και μέχρι το 68,7% το 2015. Το 2013 το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 64,9% του ΑΕΠ.