Βελτίωση, για δέκατο συνεχή μήνα, παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο τον Φεβρουάριο, χάρη στο καλύτερο κλίμα που καταγράφηκε μεταξύ των καταναλωτών καθώς και στον τομέα των κατασκευών.

Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014.

Όπως αναφέρει το ΚΟΕ, «η καλυτέρευση του κλίματος ανάμεσα στους καταναλωτές προκύπτει από τις λιγότερο αρνητικές αξιολογήσεις για την οικονομική κατάσταση της Κύπρου και των νοικοκυριών τους επόμενους 12 μήνες, καθώς και από την κάμψη που παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις τους για την αναμενόμενη ανεργία».