Στο 0,7% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης στη Βρετανία στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με την αρχική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,8%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξησή του κατά 1,9%.

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκύπτει, μεταξύ άλλων, πως η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε άνοδο 2,4% - τη μεγαλύτερη από το 2007.