Οριακή ύφεση της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ το 2014 και επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 1,3% του ΑΕΠ το 2015 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σλοβενική οικονομία, στην έκθεση των χειμερινών προβλέψεών της, που δημοσιεύθηκε χθες.

Παράλληλα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,9% το 2014 και θα υποχωρήσει στο 3,3% το 2015.

Παρά τις βελτιωμένες προοπτικές, σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Επιτροπής στη φθινοπωρινή της έκθεση, η Σλοβενία μαζί με την Κύπρο αποτελούν τα μόνα κράτη στην ΕΕ, οι οικονομίες των οποίων θα συρρικνωθούν και φέτος. Επίσης, η έκθεση, σε σχέση με την αντίστοιχη του Νοεμβρίου, περιλαμβάνει και μία μεγάλη διόρθωση του ελλείμματος για το 2013 από το 5,5% του ΑΕΠ, στο 14,9% και επισημαίνει τα αυξανόμενα επίπεδα του δημόσιου χρέους.

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή προέβλεπε ύφεση της τάξης του 1% για το 2014 και ανάπτυξη 0,7% για το 2015. Αντίστοιχα, προέβλεπε έλλειμμα 7,1% για το 2014 (3,6% εξαιρουμένης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών) και έλλειμμα 3,8% για το 2015.

Η οικονομική ανάκαμψη στη Σλοβενία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, ωστόσο οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απομόχλευσης.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Σλοβενία θα πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 3,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 2,5% το 2015.

Στο μεταξύ, το δημόσιο χρέος της Σλοβενίας, που το 2008 διαμορφωνόταν στο 22% του ΑΕΠ, ήδη ξεπέρασε το 60%, που είναι το ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς της συνθήκης του Μάαστριχτ.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος της Σλοβενίας θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 75,4% του ΑΕΠ φέτος και στο 78% το 2015, λόγω του κόστους διάσωσης των τραπεζών.

Η ανεργία, εξάλλου, προβλέπεται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, στο 10,8% φέτος και στο 10,7% το 2015, ποσοστά που είναι κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά πάνω από το μέσο όρο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, μόλις στο 0,8 % το τρέχον έτος και να αυξηθεί στο 1,3% το 2015.

Από το γραφείο της πρωθυπουργού της Σλοβενίας, Αλένκα Μπράτουσεκ, ανακοινώθηκε, με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής, ότι οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση, για περιορισμό των υπερβολικών περικοπών και υιοθέτηση μίας πιο ισορροπημένης πολιτικής εξισορρόπησης του προϋπολογισμού.

"Παρά το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αισθανθούν την ανάκαμψη ακόμη, μπορούμε ρεαλιστικά πλέον να προσβλέπουμε στο τέλος της κρίσης. Υπάρχουν ακόμη μερικές δύσκολες δοκιμασίες μπροστά μας, όμως θα μπορέσουμε να τις περάσουμε" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή, η οποία δημοσίευσε επίσης μία έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Σλοβενίας στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, επεσήμανε ότι η χώρα θα πρέπει να αναδιαρθρώσει την οικονομία της και να προχωρήσει φέτος με τις ιδιωτικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των τραπεζών NKBM και Abanka.

Οι Βρυξέλλες αναγνώρισαν τα θετικά επιτεύγματα της χώρας, ανάμεσα στα οποία τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι εκείνο που μετράει είναι τα αποτελέσματα. 

"Οι αγορές αναμένουν γεγονότα και συγκεκριμένα αποτελέσματα" ανέφεραν πηγές κοντά στην Επιτροπή, προσθέτοντας ότι "η Σλοβενία θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές, αν διαπιστώσουν υγιείς οικονομικές πολιτικές".