Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον στο 2,75%.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από τον διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας, Αντριάν Φουλάνι, κατά την παρουσίαση της μηνιαίας έκθεσης της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο διοικητής δήλωσε ότι η αύξηση των νομισματικών μέτρων τόνωσης δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη του στόχου για τη διατήρηση του πληθωρισμού εντός των προβλεπόμενων ορίων.