Αύξηση κατά 4,45% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Jumbo, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014), τα οποία ανήλθαν στα 58,97 εκατ. ευρώ από 56,45 εκατ. ευρώ, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις του ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο, διαμορφώθηκαν στα 316,74 εκατ. ευρώ έναντι 295,39 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,23%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επίδοση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας και της Κύπρου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση σε θετικό έδαφος των πωλήσεων του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, παρά το δύσκολο Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, λειτούργησαν 5 νέα υπερ – καταστήματα, εκ των οποίων τα 2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 2 στη Ρουμανία, ενώ τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Προμαχώνα.

O όμιλος σήμερα αριθμεί 66 καταστήματα, εκ των οποίων τα 52 στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 2 στη Ρουμανία, ενώ μεγάλη είναι η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα (9.000 τ.μ.). Σταδιακά, με δύο καταστήματα για την παρούσα χρήση θα ξεκινήσει η ριζική ανακαίνιση παλαιών καταστημάτων του ομίλου.

Επίσης, το Φεβρουάριο, προχώρησε στην αγορά κτιριακού συγκροτήματος αποθηκών και γραφείων 27.452 τμ έναντι συνολικού τιμήματος 12 εκατ. ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα ο όμιλος να διαθέτει περίπου 270.000 τμ ιδιόκτητων υπερσύχρονων αποθηκευτικών χώρων.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 50,95% έναντι 49,82% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην ισχυροποίηση του ευρώ, καθώς και του προϊόντολογικού μείγματος.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 84,63 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 75,19 εκατ. ευρώ, που ήταν η αντίστοιχη επίδοση πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 12,56%.

Ωστόσο, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 58,97 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,45%, λόγω της αύξησης των φόρων κατά 50% περίπου, σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα των φορολογικών μεταρρυθμίσεων και της αύξησης συντελεστών φορολογίας των κερδών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της διοίκησης, οι πωλήσεις αναμένεται να κυμανθούν αυξητικώς μεταξύ 4% και 6%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων εκτιμάται ότι θα κυμανθούν αυξητικώς στα 80 εκατ. ευρώ με 85 εκατ. ευρώ.

TAGS