Με διεύρυνση ζημιών, αλλά βελτίωση εσόδων, έκλεισε το 2013 για τον όμιλο Τιτάν, με τα λειτουργικά του αποτελέσματα να παρουσιάζουν βελτίωση για πρώτη φορά σε επτά χρόνια.

Ειδικότερα, στα καθαρά αποτελέσματα μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας, ο όμιλος εμφανίζει ζημιές 36 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 24,5 εκατ. ευρώ, το 2012. Σημειώνεται ότι τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, κυρίως, από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, την προσωρινή μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής ωφέλειας από ζημιές στις ΗΠΑ, καθώς και από την αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών στην Ελλάδα.

Το 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,176 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4%, σε σχέση με το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) βελτιώθηκαν οριακά στα 196 εκατ. ευρώ και ήταν βελτιωμένα σε συγκρίσιμη βάση. Η ανατίμηση του ευρώ έναντι της αιγυπτιακής λίρας, του δολαρίου ΗΠΑ και της τουρκικής λίρας επηρέασε αρνητικά τα λειτουργικά κέρδη. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία θα είχαν αυξηθεί κατά 8% και 6%, αντίστοιχα.

Το 4ο τρίμηνο του 2013, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 27%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία, ύψους 21,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 26,5 εκατ. ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο του 2012.

Στην Ελλάδα, η εγχώρια ζήτηση συνέχισε να μειώνεται για έβδομη συνεχή χρονιά, αν και με σταδιακά ηπιότερους ρυθμούς. Οι υψηλοί φόροι ακινήτων, το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, το μεγάλο απόθεμα απούλητων κατοικιών και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ενυπόθηκων δανείων, έχουν ουσιαστικά αδρανοποιήσει την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Οι δημόσιες δαπάνες για υποδομές παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κατά τη διάρκεια του 2013. Συνολικά, η ζήτηση τσιμέντου έχει πλέον μειωθεί στο ένα πέμπτο αυτής του 2006.

Η διατήρηση σε λειτουργία των εργοστασίων του ομίλου στην Ελλάδα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, στο πλαίσιο εντονότατου διεθνούς ανταγωνισμού, ειδικά από χώρες οι οποίες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της προσπάθειας του για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του, ο Τιτάνας συνέχισε να επενδύει, με στόχο την ταυτόχρονη μείωση τόσο του ενεργειακού κόστους όσο και του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Στον αντίποδα, απειλή για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εργοστασίων αποτελεί το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι από τις 9 χώρες στις οποίες έχει βιομηχανική παραγωγή ο όμιλος, το υψηλότερο κόστος ρεύματος πληρώνεται στην Ελλάδα.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης αυξήθηκε 4% και ανήλθε στα 250 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 57%, στα 14 εκατ. ευρώ.

Στη Βόρεια Αμερική, η λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Τιτάνα βελτιώθηκε ουσιαστικά, χάρη στην έντονη πλέον ανάκαμψη του οικιστικού τομέα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), η κατανάλωση τσιμέντου στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Αμερική, αυξήθηκε κατά 8,5%, το 2013. Η αντίστοιχη αύξηση για τις ΗΠΑ συνολικά ήταν 4,5%. Στη Φλόριντα, η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε 18%, χάρη στην άνοδο των τιμών των ακινήτων και στη μείωση του αποθέματος απούλητων κατοικιών.

Η θυγατρική εταιρία του ομίλου Separation Technologies LLC, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την κερδοφόρο αναπτυξιακή της πορεία, επεκτείνοντας τη στόχευση της στην εκμετάλλευση της τεχνολογίας της σε νέες εφαρμογές.

Ο όμιλος αύξησε τις πωλήσεις του στην Αμερική σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι ΗΠΑ ήδη αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών του ομίλου και ένα ταχέως αυξανόμενο μερίδιο της λειτουργικής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 11% και ανήλθε στα 411 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 32 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ, το 2012.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το 2013, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας της υποτονική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η αύξηση, όμως, της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων επέτρεψε στον όμιλο να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση και να διατηρήσει την οργανική του κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών στην περιοχή μειώθηκε κατά 4%, στα 215,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν οριακά κατά 2%, στα 63 εκατ. ευρώ.

Στην Αίγυπτο, οι πωλήσεις έδειξαν ανθεκτικότητα, παρά τις σοβαρές πολιτικές αναταραχές και τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Η κατανάλωση δομικών υλικών μειώθηκε ελαφρά το 2013, χωρίς να είναι ξεκάθαρο, αν η πτώση αντανακλά μία πιθανή κάμψη της ζήτησης ή απλά αδυναμίες στον ενεργειακό εφοδιασμό και διακοπές στην παραγωγή. Τα περιθώρια κέρδους συμπιέστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας και η θετική επίδραση από την αύξηση των τιμών του τσιμέντου σε τοπικό νόμισμα αντισταθμίστηκε από τη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας.

Στην Τουρκία, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε περαιτέρω αύξηση, το 2013, παρά το κλίμα πολιτικής αστάθειας στο δεύτερο εξάμηνο. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν, αλλά τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκε κατά 1%, στα 300 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7%, στα 87 εκατ. ευρώ. Με σταθερές ισοτιμίες, τα λειτουργικά κέρδη θα είχαν παρουσιάσει αύξηση κατά 5% και οι πωλήσεις κατά 14,5%.

Χάρη στην αυστηρή ιεράρχηση των επενδύσεων και την περιστολή των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και τη μείωση του κόστους, ο όμιλος δημιούργησε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, ύψους 142 εκατ. ευρώ, έναντι 140 εκατ. ευρώ, το 2012. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος κατόρθωσε να περιορίσει περαιτέρω κατά 57 εκατ. ευρώ τον καθαρό δανεισμό του, ο οποίος, στο τέλος του έτους, διαμορφώθηκε στα 539 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο δανεισμός του ομίλου βρίσκεται πλέον σε επίπεδα κάτω του ήμισεως του ύψους που βρισκόταν στις αρχές του 2009.

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής

Ο κύκλος εργασιών της «ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν» αυξήθηκε κατά 6%, στα 235 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 71%, στα 11 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ζημιές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 43 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ, το 2012.

Η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του ομίλου, σε συνδυασμό με τις συγκρατημένα αισιόδοξες προοπτικές του 2014, επιτρέπουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 20.06.2014, τη διανομή 10 λεπτών ανά μετοχή από έκτακτα αποθεματικά.

TAGS