Η οικονομία της Κροατίας συρρικνώθηκε το τρίμηνο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2013, περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και σε σχέση με τις σχετικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η κροατική στατιστική υπηρεσία DZS, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2013, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, με την οικονομία να παραμένει σε ύφεση για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο. Στο γ' τρίμηνο του 2013 το ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά 0,6% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξάγει το κροατικό πρακτορείο ειδήσεων Hina, μεταξύ έξι αναλυτών μακροοικονομικών στοιχείων, το δ' τρίμηνο του 2013 αναμενόταν ύφεση της τάξης του 1% σε ετήσια βάση, κατά μέσο όρο (οι προβλέψεις κυμαίνονταν μεταξύ 0,6% και 1,2%).

Η οικονομία της Κροατίας συρρικνώθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση το 2013.

"Με βάση την προσέγγιση δαπανών, η μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 προήλθε από τις εισαγωγές προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση του όγκου προήλθε από τις εξαγωγές προϊόντων", αναφέρεται στην ανακοίνωση της DZS.

"Σύμφωνα με την προσέγγιση παραγωγής, η μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 προήλθε από τις δραστηριότητες των υπηρεσιών διαμονής και σίτισης, ενώ η μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση του όγκου προήλθε από τη βιομηχανία" προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η αποδυνάμωση της κροατικής οικονομίας ξεκίνησε στις αρχές του 2009. Το τρίτο τρίμηνο του 2010 και το δεύτερο τρίμηνο του 2011 τεχνικά εξήλθε από την ύφεση, ωστόσο στη συνέχεια οι αρνητικές τάσεις συνεχίστηκαν.