Η οικονομία της Σλοβενίας τεχνικά εξήλθε από την ύφεση, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και έπειτα από οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης.

Η οικονομία της Σλοβενίας συρρικνώθηκε κατά 1,1% σε πραγματικούς όρους στο σύνολο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η σλοβενική στατιστική υπηρεσία.

Εποχικά και ημερολογιακά (εργάσιμες ημέρες) προσαρμοσμένο, με βάση το εύρος που χρησιμοποιείται από τη Eurostat, το ΑΕΠ της Σλοβενίας το δ' τρίμηνο του 2013 αναπτύχθηκε κατά 1,2%, σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο και κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Τα τελευταία εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι η Σλοβενία κατέγραψε αύξηση της οικονομικής της δραστηριότητας από τρίμηνο σε τρίμηνο, στο σύνολο του περασμένου έτους και συγκεκριμένα κατά 0,1% του ΑΕΠ το α' τρίμηνο (έναντι του προηγούμενου), κατά 0,2% το β' τρίμηνο, κατά 0,4% το γ' τρίμηνο και κατά 1,2% το δ' τρίμηνο.

Η οικονομική ανάπτυξη κατά το τελευταίο τρίμηνο ενισχύθηκε από τις επενδύσεις. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, καθώς οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκαν κατά 11,1%, αύξηση που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε μηχανήματα και εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά 2,9%.

Στα στατιστικά στοιχεία καταγράφεται ακόμη μία ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία ενισχύθηκε κατά 3%. Η τελική ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με δ' τρίμηνο του 2012, αν και η κατανάλωση διαρκών προϊόντων μειώθηκε περαιτέρω, κατά 4,5%.

Η συρρίκνωση των κρατικών δαπανών επιβραδύνθηκε στο 1,9%. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από την εξοικονόμηση στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η εξωτερική ζήτηση συνέχισε να αντανακλά θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ, όμως μία ισχυρή ανάπτυξη των εισαγωγών, είχε ως αποτέλεσμα το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο να επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη (-0,7%).

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,7%, μία επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 4% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9%, κυρίως λόγω των εισαγωγών καυσίμων, λιπαντικών, αυτοκινήτων, καθώς και κατασκευαστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες καταγράφηκε αύξηση της προστιθέμενης αξίας, με τον τομέα των κατασκευών, όπου η αύξηση ανήλθε στο7%, να ξεχωρίζει. Στη μεταποίηση η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 2,1%, έπειτα από οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης. Στις υπηρεσίες διαμονής και σίτισης η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 1,4%, λιγότερο από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο.