Κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως τονίζει ότι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ οι διαφορές εξακολουθούν να είναι μεγάλες και να μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Μάλιστα, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν επιδεινωθεί στο ένα πέμπτο περίπου των περιφερειών της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τον πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά την καινοτομία στην Ένωσης για το 2014 και του πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά την περιφερειακή καινοτομία το 2014, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στους "28" η κατάταξη παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2013 με τη Σουηδία να βρίσκεται στην κορυφή ενώ ακολουθούν η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία. Πρόκειται για τις τέσσερις χώρες που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, προκύπτει ότι οι χώρες που σημειώνουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξή τους είναι η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του 2014, τα κράτη μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων.

Η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία είναι «πρωτοπόροι της καινοτομίας», εφόσον οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του μέσου όρου της ΕΕ.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Μεγάλη Βρετανία οι οποίες είναι «χώρες με καλές επιδόσεις στην καινοτομία» με επιδόσεις οι οποίες υπερβαίνουν ή είναι κοντά στις επιδόσεις του μέσου όρου της ΕΕ.

Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται η Ελλάδα μαζί με την Κροατία, τη Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία οι οποίες εμφανίζουν επιδόσεις χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόκειται για χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία». Η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουμανία είναι «χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία», πολύ χαμηλότερες από τις επιδόσεις του μέσου όρου της ΕΕ.

TAGS