Ρεπορτάζ: Ντίνα Καραμάνου 

Ανάμεικτες είναι οι εντυπώσεις που αποκόμισαν οι έμποροι από την πορεία των χειμερινών εκπτώσεων που ολοκληρώθηκαν στα τέλη Φλεβάρη. 

Στο κέντρο της Αθήνας, η εικόνα ήταν αρκετά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Σε περιοχές περιφερειακές του εμπορικού κέντρου, η αισιοδοξία καταγράφεται περιορισμένη, ενώ σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά η απαισιοδοξία για το μέλλον κυριαρχεί. 

ΑΘΗΝΑ 

Σε έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που διενεργήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ των ιδιοκτητών καταστημάτων, αναδείχθηκαν τα εξής συμπεράσματα: 

Οι πωλήσεις του 36% των εμπορικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας κινήθηκαν καλύτερα από το 2013, του 40% χειρότερα και του 24% στα ίδια επίπεδα. Όσον αφορά τις Περιφερειακές Αγορές το 20% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι πωλήσεις τους «κινήθηκαν» καλύτερα από το 2013, το 60% χειρότερα και το 20% στα ίδια επίπεδα. 

Το 77% που ανέφερε αύξηση πωλήσεων στο Κέντρο της Αθήνας κάνει λόγο για αύξηση πωλήσεων από 0-10 ποσοστιαίες μονάδες, το 23% αύξηση από 11 έως 20 ποσοστιαίες μονάδες. Αναφορικά με τις Περιφερειακές Αγορές το 50% των ερωτηθέντων αναφέρει αύξηση πωλήσεων από 0-10 ποσοστιαίες μονάδες και το άλλο 50% από 11% έως 20%.  

Το 40% των ερωτηθέντων στο Κέντρο της Αθήνας που απάντησαν ότι είχαν μείωση των πωλήσεων αναφέρουν μείωση από 11 έως 20 ποσοστιαίες μονάδες ενώ το 28% των ερωτηθέντων στις Περιφερειακές Αγορές αναφέρουν μείωση μεγαλύτερη από 41%. 

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του Κέντρου της Αθήνας η καλύτερη περίοδος εκπτώσεων από άποψη αγοραστικής κίνησης ήταν από τις 15 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Ιανουαρίου 2014, το ίδιο ισχύει και για τις Περιφερειακές Αγορές. 

Το 56% των ερωτηθέντων στο κέντρο της Αθήνας φαίνεται από αρκετά έως και πάρα πολύ ικανοποιημένο από την αγοραστική κίνηση της 1ης Κυριακής λειτουργίας ενώ στις Περιφερειακές Αγορές το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνάει το 29,9%. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Μέσω της ιστοσελίδας του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά διενεργεί ανάλογη έρευνα, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στο ερώτημα: «Πως κρίνετε την πορεία της αγοράς κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Εκπτώσεων» είναι απογοητευτικά: «Πολύ καλή» απάντησε μόλις το 8%, «Ικανοποιητική» το 2%, «Μέτρια» το 35%, «Κακή» το 55%. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Απογοήτευση, άγχος και ανασφάλεια εκφράζουν έμποροι στη Θεσσαλονίκη που συμμετείχαν σε έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, για την κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των φετινών χειμερινών εκπτώσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 εμπορικών επιχειρήσεων του Κέντρου, της Δυτικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Επί του συνόλου των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το 58% δηλώνει μείωση του τζίρου τους, σε σχέση με πέρυσι, το 25% κυμάνθηκε στα ίδια περυσινά επίπεδα και μόνον το 12% των επιχειρήσεων δηλώνει αύξηση σε σχέση με τον περυσινό του τζίρο. 

Πιο αναλυτικά και ανάλογα με τις περιοχές: 

Στην περιοχή του ιστορικού κέντρου το 32% των επιχειρήσεων δηλώνει ικανοποιημένο από την κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των εκπτώσεων, ενώ, σε άλλη ερώτηση για μεταβολή του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι, το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει αρνητική μεταβολή στον τζίρο τους, το 26% δηλώνει ότι έμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη (κακή) περυσινή περίοδο, ενώ μόνον το 12% των επιχειρήσεων δηλώνει αύξηση του τζίρου τους. 

Χειρότερη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν επιχειρήσεις εκτός ιστορικού κέντρου, αφού, στη Δυτική Θεσσαλονίκη το 12% δηλώνει ικανοποιημένο από την κίνηση στην περίοδο των εκπτώσεων, ενώ, σε άλλη ερώτηση, ποσοστό 70% επί των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπήρξε αρνητική μεταβολή του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι. 

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη το 25% των επιχειρήσεων δηλώνει ικανοποιημένο από την κίνηση στην περίοδο των εκπτώσεων, ενώ, σε αντίστοιχη ερώτηση, ποσοστό 55% επί των ερωτηθέντων δηλώνει αρνητική μεταβολή του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι.