Τη ροή χρηματοδοτήσεων του κάθε φορέα θα ακολουθεί η τακτοποίηση των αποδοχών και η πληρωμή του ΙΚΑ από τα ΝΠΙΔ, που υποχρεούνται να ενταχθούν στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) από 1.1.2014. 

Έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που διαβιβάστηκε στη Βουλή απαντά σε ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην καταβολή μισθών και πληρωμών μέσω της ΕΑΠ, καθώς πολλά ΝΠΙΔ Δήμων δεν έχουν τα κεφάλαια ώστε να μπορούν να καταβάλουν μηνιαίως μισθούς και πληρωμές ΙΚΑ για το προσωπικό που απασχολούν σε διάφορα προγράμματα. 

Το θέμα είχε θέσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος, με ερώτηση που είχε καταθέσει για το υπουργείο Οικονομικών και με θέμα την ένταξη των ΝΠΙΔ στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε υπόψη του υπουργείου Οικονομικών αναφορά του δήμου 'Ανδρου σύμφωνα με την οποία η ένταξη των ΝΠΙΔ όλων των δήμων της Ελλάδος στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής δημιουργεί προβλήματα σε εκείνα τα ΝΠΙΔ που υλοποιούν χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και αυτό των παιδικών σταθμών. Δεδομένης της καθυστέρησης των χρηματοδοτήσεων των προγραμμάτων, καθυστέρησης που μπορεί να φθάσει και τον ένα χρόνο, ο δήμος 'Ανδρου έχει θέσει ζήτημα καταβολής μισθών και πληρωμών μέσω της ΕΑΠ καθότι πολλά από τα ΝΠΙΔ δεν έχουν τα κεφάλαια, ώστε να μπορούν να καταβάλουν μηνιαίως μισθούς και πληρωμές ΙΚΑ για το προσωπικό των προγραμμάτων. 

Στην έγγραφη απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρεται σε έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών με το οποίο ενημερώθηκαν τα ΝΠΙΔ για την υποχρέωσή τους να ενταχθούν μετά την 1.1.2014 στο σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού τους.

«Αναφορικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις καθυστερήσεις χρηματοδότησης των ΝΠΙΔ τόσο για την καταβολή αποδοχών όσο και για την πληρωμή του ΙΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι η τακτοποίησή τους θα ακολουθεί τη ροή των χρηματοδοτήσεων του φορέα», αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, υπογραμμίζει ωστόσο ότι «επιδίωξη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών είναι η ορθή και άμεση καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών στους εργαζόμενους καθώς και η απόδοση των κρατήσεων».