Στα 251,5 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής τράπεζας της ΠΓΔΜ.

Τα στοιχεία αυτά επαληθεύουν τις τελευταίες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα διαμορφώνονταν το 2013 στα 250 εκατομμύρια ευρώ, αν και στην αρχή του προηγούμενου έτους οι προβλέψεις της κυβέρνησης ανέφεραν ότι το ύψος αυτών θα ανερχόταν το 2013 στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως, το στοιχείο ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2013 ανήλθαν στα 251,5 εκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζεται από οικονομικούς αναλυτές στα Σκόπια ικανοποιητικό, δεδομένου ότι το ύψος αυτών το 2012 ήταν μόλις στα 72 εκατομμύρια ευρώ, κατατάσσοντας την ΠΓΔΜ ουραγό μεταξύ των χωρών της περιοχής όσον αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ προβλέπει ότι το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων το 2014 θα ανέλθει στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ορισμένοι τοπικοί οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δύσκολα θα επιτευχθεί λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου στη χώρα.