Δεύτερη συνεχόμενη προειδοποίηση, σχετικά με τους κινδύνους μακροοικονομικών ανισορροπιών, που αντιμετωπίζει η οικονομία της, έλαβε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Σλοβενία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε μία ειδική σύσταση, μέσω της οποίας απευθύνει έκκληση στη Σλοβενία να προβεί σε "έγκαιρη διόρθωση του υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος".

Στην έκθεσή της, που αποτελεί τμήμα της συνολικής αναφοράς και σε βάθος αξιολόγησης των οικονομιών 17 χωρών-μελών, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι ανισορροπίες της σλοβενικής οικονομίας έχουν αμβλυνθεί στη διάρκεια των τελευταίων ετών, χάρη στη μακροοικονομική προσαρμογή και την πολιτική δράση, ωστόσο "το μέγεθος της αναγκαίας διόρθωσης σημαίνει ότι ουσιαστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται".

Η έκθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους που απορρέουν από την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας κόστους, τη συσσώρευση του χρέους των επιχειρήσεων, την αύξηση του δημόσιου χρέους και την αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση.

"Αν και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην αποκατάσταση των ισολογισμών των τραπεζών, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη αποφασιστική δράση όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα, η οποία να περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση, τις ιδιωτικοποιήσεις και την ενισχυμένη εποπτεία" επισημαίνει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή προβλέπει ότι το ονομαστικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα παραμείνει πάνω από τους στόχους, λόγω των σημαντικών δαπανών, που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2013 και το 2014. Ωστόσο, το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερα από το στόχο και το 2015, αν η δημοσιονομική πολιτική δεν αλλάξει.

Η Σλοβενία καλείται να λάβει σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις αυτές στα σχέδια του προϋπολογισμού και των μεταρρυθμίσεων, τα οποία πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ τον προσεχή Απρίλιο.

Στην περίπτωση που Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογήσει ότι η δράση που θα αναλάβουν οι σλοβενικές Αρχές δεν είναι επαρκής, δύναται να κινήσει τη διαδικασία διόρθωσης υπερβολικών ανισορροπιών.