«Οι καταθέσεις είναι εγγυημένες μόνον εάν δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ, όριο πάνω από το οποίο δεν είναι δυνατή η παροχή προστασίας για τις επιλέξιμες καταθέσεις», ξεκαθαρίσει το Συμβούλιο της Ε.Ε., σε γραπτή του απάντηση προς την κύπρια ευρωβουλευτή Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Στην απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν, στις 17 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο, η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο, η Κύπρος και τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. «είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ότι τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) θα μπορούν να καταβάλλουν τις πληρωμές στους επιλέξιμους καταθέτες όταν οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες».

Στην απάντηση διευκρινίζεται ακόμη ότι «τα ΣΕΚ έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν τυχόν διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα μέσω συνεισφορών εκ μέρους των μελών τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο» καθώς και ότι «μόνον οι καταθέσεις που δεν εξαιρούνται από την οδηγία είναι επιλέξιμες και μπορούν να προστατεύονται από τα ΣΕΚ».