Σταθερό στο 0,5% διατήρησε το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο η Τράπεζα της Αγγλίας, χωρίς να αποφασίσει παράλληλα αλλαγή στο πρόγραμμα στήριξης της βρετανικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης διατηρείται στις 375 δισ. στερλίνες, ενώ η Νομισματική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα επανεπενδύσει περί τα 8,1 δισ. στερλίνες κρατικών ομολόγων λήξεως Μαρτίου, τα οποία έχουν αποκτηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.