Στις προσπάθειες της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία σχετικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης Τραπεζών, αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα του κοινοτικού δελτίου Agence Europe.

Όπως επισημαίνεται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής μονίμων αντιπροσώπων (COREPER) χθες, στην οποία η ελληνική Προεδρία ενημέρωσε τα κράτη - μέλη σχετικά με ένα προπαρασκευαστικό έγγραφο που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος στο θέμα του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης τραπεζών (SRM) και το αντίστοιχο ταμείο (SRF).

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Προεδρία προετοιμάζει προτάσεις προς τους Υπουργούς, οι οποίες θα υποβληθούν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin στις 11 Μαρτίου, με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο είναι δυνατό να δοθεί μια νέα διαπραγματευτική εντολή, «ώστε να προχωρήσουμε μπροστά», όπως ανέφερε πηγή της ελληνικής Προεδρίας, σημειώνοντας ότι ο χρόνος εξαντλείται για την επίτευξη συμφωνίας πριν την λήψη της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη - μέλη έχουν δείξει ευελιξία σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εξήγησε η ίδια πηγή.

Εντούτοις, από διαφορετική πηγή αναφέρθηκε ότι καμία σημαντική πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις, όπου η Γερμανία επεσήμανε ότι παρά το παραγωγικό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει η Προεδρία, παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Στο έγγραφό τους, οι ευρωβουλευτές εξηγούν τη θέση τους πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Απρίλιο.

Το Ευρωκοινοβούλιο επιδιώκει να έχει η ΕΚΤ την εξουσία να αποφασίζει πότε μια τράπεζα θα χαρακτηριστεί ως πτωχευμένη ή κοντά στην πτώχευση, αλλά οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τελευταίο λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κεντρική ιδέα είναι να διασφαλιστεί ότι το διοικητικό συμβούλιο του SRM θα μπορεί να αποφασίσει κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, εάν είναι αναγκαίο, για την υποβολή μιας τράπεζας σε διαδικασία εξυγίανσης.

Το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρει, επίσης, ότι το Ταμείο Εξυγίανσης τραπεζών (SRF) θα πρέπει να έχει σταθερή πηγή χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική δανειοδοτική του ικανότητα και υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος.

Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρει ότι το Συμβούλιο των Υπουργών «πρέπει να αποδείξει ότι η διακυβερνητική συμφωνία δεν θίγει τις αρμοδιότητες της ΕΕ», ενώ «τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής διαδικασίας εκ των έσω διάσωσης (bail-in), αλλά μέσω ρύθμισης στον κανονισμό».

Το Ευρωκοινοβούλιο εξακολουθεί να αναμένει νομική γνωμοδότηση επί του ζητήματος, σημειώνει το δημοσίευμα.