Η Διοίκηση της Attica Bank, θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις και μέτρα, ώστε να καλύψει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας εντός της προθεσμίας που έθεσε η ΤτΕ, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Attica Bank, σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της άσκησης εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Επισημαίνεται επίσης ότι η Attica Bank βάσει των κεφαλαίων που διαθέτει, τηρεί τους απαιτούμενους από την ΤτΕ δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.