Παράταση μέχρι τις 12 Μαρτίου δόθηκε για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στη διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου για την κροατική κρατική βιομηχανία λιπασμάτων Petrokemija.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε χθες, έπειτα από συνάντηση της επιφορτισμένης με την επιλογή στρατηγικού εταίρου κυβερνητικής επιτροπής, η οποία ενέκρινε το τελικό κείμενο των εγγράφων που σχετίζονται με την αγοραπωλησία.

Η προθεσμία, που κανονικά έληγε σήμερα, παρατάθηκε κατά πέντε ημέρες, προκειμένου να δοθεί στους πιθανούς επενδυτές -την τσεχική Agrofert, την αυστριακή Borealis και την ουγγρική Nitrogenmuvek- επαρκής χρόνος να μεταφράσουν τα σχετικά έγγραφα και να προετοιμάσουν τις προσφορές τους.

Μετά την παραλαβή των δεσμευτικών προσφορών, η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της προς την κυβέρνηση και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τη συνέλευση των μετόχων της Petrokemija, σύμφωνα όσα ορίζει η κροατική Εταιρική νομοθεσία.

Η κροατική κυβέρνηση κατέχει αυτή τη στιγμή το 43,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στην πόλη Κουτίνα (κεντρική Κροατία) Petrokemija και προτίθεται να διατηρήσει τουλάχιστον ένα ποσοστό 25% συν μία μετοχή.