Θετικά αποτιμά ο οίκος αξιολογήσεως Moody΄s τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζοντας πως  απομακρύνεται το ενδεχόμενο απωλειών για τους πιστωτές των ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και των καταθετών (bail in). 

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως το αποτέλεσμα από την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών είναι «πιστωτικά θετικό», καθώς τα κεφάλαια που απαιτούνται (6,4 δισ. ευρώ) δεν ξεπερνούν το αποθεματικό του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (9 δισ. ευρώ).

Η Moody΄s προβλέπει πως οι τράπεζες θα μπορέσουν να αντλήσουν σημαντικό μέρος, αν όχι το σύνολο, των κεφαλαιακών τους αναγκών από την αγορά, δεδομένου όπως τονίζει του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των επενδυτών για ελληνικά assets.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι τις 15 Απριλίου τα σχέδια τους για την άντληση των νέων κεφαλαίων. Τα σχέδια αυτά αναμένεται να περιλαμβάνουν την έκδοση νέων μετοχών, την πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και περαιτέρω απομόχλευση, αναφέρει.

«Στην περίπτωση που κάποια από τις τέσσερις τράπεζες δεν καταφέρει να αντλήσει κεφάλαια από ιδιωτικές πηγές, το Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρέμβει ως έσχατη λύση. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες θα καλυφθούν πλήρως, κάτι θετικό για τους πιστωτές των τραπεζών», σημειώνεται στην ανάλυση.