Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης με τον δήμο Μονεμβασιάς προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία Envitec ΑΕ Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η σύμβαση υπεγράφη στις 7-3-2014 και αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης», ποσού 4.329.155,12 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).