Το ρόλο της Τρόικας (Επιτροπή/Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα/Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και τον τρόπο εργασίας της θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές στις 3 μ.μ (τοπική ώρα Γαλλίας), ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την τετράμηνη έρευνά τους.

Θα εστιάσουν κυρίως στον οικονομικό αντίκτυπο, τη βελτίωση της λογοδοσίας και τους τρόπους αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση.

Την Πέμπτη αναμένεται να εγκρίνουν δύο σχετικά ψηφίσματα.