Αυξημένες κατά 9,1% ήταν το 2013 και έναντι του προηγούμενου έτους οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανερχόμενες στα 26,1 δισ. λέβα (13,34 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, που δημοσίευσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας (NSI).

 Τον Δεκέμβριο του 2013, οι βουλγαρικές εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,4%, σε ετήσια βάση και έφθασαν τα 1,7 δισ. λέβα (869,2 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές στη Βουλγαρία από χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,1% το 2013 σε σύγκριση με το 2012 και διαμορφώθηκαν σε 30,2 δισ. λέβα (15,4 εκατ. ευρώ), σε τιμές CIF (Cost, Ιnsurance, Freight- κόστος, ασφάλιση και ναύλος).

Τον Δεκέμβριο του 2013, οι εισαγωγές από την ΕΕ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε 2,5 δισ. λέβα (1,27 δισ. ευρώ), σε τιμές CIF.

Το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας με την ΕΕ το 2013- εξαγωγές σε τιμές FOB (Free on Βoard: μετά την αφαίρεση των εξόδων μεταφοράς και του κόστους ασφάλισης επί των εισαγωγών) και εισαγωγές σε αξία CIF- ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4,031 εκατ. λέβα (2 εκατ. ευρώ). Σε τιμές FOB/FOB το εμπορικό ισοζύγιο ήταν επίσης αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 2,65 εκατ. λέβα (1,35 εκατ. ευρώ).

Τον Ιανουάριο του 2014, οι βουλγαρικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 22,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 και διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. λέβα (562,4 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες τον ίδιο μήνα μειώθηκαν κατά 2%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013 και διαμορφώθηκαν στα 1,6 δισ. λέβα (818 εκατ. ευρώ).

Τον Ιανουάριο του 2014, η αξία όλων των εξαχθέντων εμπορευμάτων από τη Βουλγαρία διαμορφώθηκε σε 3,1 δισ. λέβα (1,58 δισ. ευρώ), μειωμένη κατά 10,9% σε ετήσια βάση.

Η συνολική αξία όλων των εισαχθέντων στη χώρα προϊόντων τον Ιανουάριο 2014 ανήλθε σε 3,9 δισ. λέβα (1,99 δισ. ευρώ) σε τιμές CIF, αυξημένη κατά 5,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.