Ο οίκος αξιολόγησης Fitch, επιβεβαίωσε σήμερα την αξιολόγηση ΑΑΑ του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, διατηρώντας σταθερό το outlook. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου αξιολόγησης, η επιβεβαίωση του σταθερού outlook, αντικατοπτρίζει την εκτίμηση της Fitch ότι η συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. από κράτη-μέλη με αξιολόγηση ΑΑΑ και σταθερό outlook, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλαπλών πηγών προστασίας των ομολογιούχων και περιορισμένων απαιτήσεων εξυπηρέτησης χρέους τα προσεχή χρόνια, υποστηρίζει την ικανότητα της ΕΕ να αποπληρώσει το χρέος της.